(placeholder)

antwoorden vinden op levensvragen

de weg van bewustwording

Lutghart Witters

Begeleider van 'Levensprocessen

(placeholder)

Ingeplande data voor Systemische Opstellingen/ familieopstellingen.


AVONDEN


Inschrijven doe je voor twee opeenvolgende avonden.  

Vrijdag 9 en 23 juli 2021 - Vrijdag 6 en 20 augustus 2021 - van 19u – 22u

Financiële uitwisseling 95€ voor twee avonden


Drank en lekkers aanwezig.

Het begeleiden van een systemische (familie) opstelling is geen therapie, het laat je verder reiken dan het menselijk denken en willen. Het raakt aan 'de essentiële bron' waar we allen deel vanuit maken.


Door een systeemopstelling ontvang je inzichten in een nieuwe dimensies van je leven. In deze dimensie word je herinnerd aan wie je echt bent en wordt de nog aanwezige soms diepgewortelde afgescheidenheid opgeheven. Deze vorm van opstelling vraagt geen begrijpen of weten.


Het vraagt een openheid voor het ervaren en waar te nemen van dat wat zichtbaar wordt.


We kiezen er zelf voor om in een bepaald familiesysteem te worden geboren. Vanuit dit systeem ontstaat onze persoonlijkheid en wordt de incarnatievraag voor jouw leven zichtbaar. Maar dikwijls worstelen we met dit leven en de in de vorige levens opgedane trauma's en vinden we de eigen weg binnen de verstrikkingen van het huidige familiesysteem niet.


In het inzage krijgen in de waarom van het leven van je ouders – grootouders – voorouders, het inzage bekomen in hun levensgeschiedenis en moeilijkheden, hun nog afwijzen van het bestaan van onvoorwaardelijke liefde en mogelijk de onmogelijkheid 'liefde' te zijn en te ontvangen, zit het antwoord op wat jouw incarnatievraag en wat jouw levensdoel is?


Herstel van oud en nieuw karma maakt je vrij en opent je hart voor je eigenste 'liefde' bron.


Familieopstellingen is een methode (grondlegger is Bert Hellinger) die ons, zonder veel woorden helpt de nog aanwezige verstrikkingen zichtbaar te maken en te helen.


Door het zichtbaar maken van trauma, pijn en onvermogen binnen het familiesysteem wordt liefde zichtbaar en voelbaar.


Systemisch werk volgens Bert Hellinger

De Kracht van het niet weten zit in de zoektocht naar je essentiële IK.

Hoe is een familieopstelling werkzaam?


Met behulp van plaatsvervangers voor de familieleden van de cliënt en de cliënt zelf wordt een familieopstelling zichtbaar. De representanten worden door de cliënt intuïtief in de ruimte ten opzichte van elkaar opgesteld.


In de opstelling wordt alles levend en verstrikkingen worden zichtbaar en voelbaar.


Het verbluffende van de systemische opstellingen is te ontdekken dat de opgestelde (“wildvreemde”) vervangers als het ware bezet worden door dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als die van de oorspronkelijke familieleden.


Alles wordt onmiskenbaar op een “dieper” niveau dan waar we ons meestal bewust van zijn zichtbaar.


Hellinger zelf noemt dit het “zielsniveau”. Het is in ieder geval een fenomeen dat zich steeds weer voordoet en waarmee kan gewerkt worden.


In de volgende fase wordt door het veranderen van de posities van de mensen een voor ieder zo optimaal mogelijke herordening gezocht.


In de laatste fase worden probleem-oplossende uitspraken gebruikt om de tot dan toe gebonden emotionele energie weer te laten stromen. Zo kan dit als een krachtbron dienen voor een meer passende, gezond makende herordening van het familiesysteem.

In het werk 'Familieopstellingen' wordt zichtbaar gemaakt dat er tussen alle leden van de familie waarin je geboren bent speciale en soms ongezonde bindingen aanwezig zijn. Met de inzichten die we door de opstellingen verwerven krijgen we de kans om zonder oordeel, zonder de afweging van goed of slecht naar onszelf, onze familie en de wereld te kijken.


Met andere woorden, het systemisch werk (familieopstelling) biedt u een mogelijkheid om trauma, onrechtvaardigheidsverhalen en karma, de steeds aanwezige doch soms onzichtbare liefde zichtbaar te maken.


We zijn onze ouders en voorouders niets verschuldigd, we hoeven niet boos te blijven voor hun onvermogen. Door het bekomen inzicht kunnen we loslaten en vergeven en ons eigen karma afleggen, onszelf helen en het leven 'LEVEN' waarvoor we bestemd zijn.


Onvoorwaardelijke liefde hervindt zijn bestaansrecht en essentiële betekenis.

Begeleider: Lutghart Witters

Er is een ruim Zomerprogramma voor Lutghart - Levenskunst.

Op de site van 3Vleugelleefacademie.be vind je het volledige programma van Jan en Lutghart.

GANSE DAG


Zaterdag 21 augustus 2021 - van 10u - 17u

Financiële uitwisseling: 95 euro


Lunch niet inbegrepen – drank en lekkers aanwezig.

Elke mens wordt geboren met het gegeven onvoorwaardelijke liefde te zijn.