(placeholder)

antwoorden vinden op levensvragen

de weg van bewustwording

Lutghart Witters

Begeleider van 'Levensprocessen

(placeholder)

Dit boek ' Het onzichtbare zichtbaar gemaakt' is te koop bij 3-Vleugel-Leefacademie en bol.com.  Kostpijs: 24€

Stuur een mail naar lutghart@lutghart.be, vermeld je naam, adres en gsmnummer en het boek wordt u toegestuurd.

HET ONZICHTBARE

ZICHTBAAR GEMAAKT

Lutghart Witters

In het aangaan van de confrontatie met jezelf heb je steun en begeleiding nodig.


Je gezondheid terugvinden  vraagt tijd, moed en veel doorzettingsvermogen.


Jezelf liefhebben kan maar door het afleggen van schuld en door de weg van bewustwording in te slaan.

Alles is liefde.  

Ga de confrontatie met jezelf aan – LEEF het leven waarvoor je hier op aarde gekomen bent.

Prachtige tekst van Marianne Williamson


Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons LICHT, niet onze duisternis waar we het allerbangst voor zijn.

We vragen ons af: Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?  Maar waarom eigenlijk niet?

Ik ben een kind van God? Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

WEES NIET BANG VAN JEZELF

Het BOEK

Lees dit boek en krijg inzicht over de ware toedracht van trauma en ziekte

(placeholder)

Voorafgaand aan dit boek heb ik de film 'Meander-Levensstroom' geredigeerd die in 2000 is voorgesteld. Het thema van de film heeft doorgewerkt in mijn verdere ontwikkeling als begeleider van levensprocessen en therapeut.


Nu vijf jaar geleden (2015) heb ik dit boek uitgegeven. Ik heb het geschreven naar aanleiding van de hulpkreet van vele mensen (kinderen en volwassenen) die te kampen hadden met eetstoornissen en leefden met een constant gevoel van ongelukkig zijn.

Met de aandacht die door de omgeving aan een eetstoornis wordt gegeven (dit geldt voor ziektesymptomen als CVS, smetvrees, leven in angst, borderliner, HDHD, ….) wordt het diepe en onzichtbare trauma van de jongeren/ volwassenen verdoezeld. Het is gemakkelijker ziek te zijn dan de pijn die je leven bepaald en pijnlijk ongelukkig maakt, bespreekbaar te maken.

Bewust worden van wie je geworden bent ten gevolge van het misbruik en terugwinnen van wie je echt bent is een weg van loslaten, vergeven, ont-schuldigen, liefde en zichtbaar worden in je kwetsbaarheid.


Achter het aangeleerde masker van anorexia zijn (ziekte), is het ware onaangetaste Zelf nog steeds aanwezig.


Het is de kracht van de Ziel die de mens moed geeft om zichzelf te worden.


De weg naar onschuld en onvoorwaardelijke liefde inslaan vraagt moed en doorzetten. Het beeld dat je van jezelf hebt gemaakt, heeft een belangrijke en doorgaans allesoverheersende plaats verworven.


Vanuit een bepaalde kijk op jezelf en je omgeving heb je alles wat je doet en niet doet bepaald.


Jezelf terugvinden en mogen zien en ervaren als een gezond, onschuldig, liefdevol persoon opent de weg naar een gelukkig en daarmee boeiend en inspirerend leven.