(placeholder)

41. Zuivering

zondag 10 februari 2019

Zuivering – een bewustwordingsweg binnen de acceptatie voor wie je 

met je kunnen en nog niet kunnen bent.

Als de mens de moed heeft om eerlijk over zichzelf te spreken ontstaat zuivering. Wat is het verschil tussen heling en zuivering? Heling komt tot stand door ‘vergeving’, jezelf vergeven en de ander vergeven en het vrij worden van schuld. Zuivering is het bewust open leggen, zichtbaar maken en uitspreken van de eigen tekortkoming, de ooit opgelegde overtuigingen, de gedachten die verbonden zijn met schaamte en schuld. Angst die verbonden is aan schuld en schaamte maakt het ‘zichzelf zijn’ troebel en onzuiver.

Zuivering is een proces waarbinnen je zonder enig oordeel naar jezelf kijkt en je mag spreken over dat wat je belemmert waardoor de stroom van leven in onvoorwaardelijkheid mogelijk wordt.

Een jong koppel zit voor Televisie. Het ziet ernaar uit dat ze opgaan in de film maar niets is minder waar. Het stormt in hun relatie. Als ze spreken vliegen de woorden over en weer en ze worden steeds erger en pijnlijker. Hun hoofden zitten vol verwijten, schuld en oordeel. Ze willen zo graag terug naar het punt voor de storm. Ze willen er alles aan doen om dit moment ongedaan te maken.  

    Leen tracht op haar oude manier haar man, Kris, in te pakken door super lief te zijn en luchthartig dienstbaar te zijn. ‘Zal ik nog een pintje voor je halen, heb je zin in iets lekkers ik wil wel zoute popcorn voor je maken, wil je’

    ‘Hou toch op Leen.’ Kris staat op en loopt de keuken in maar bedenkt zich en draait terug. ‘Zie je niet dat door je gedrag alles aan diggelen ligt tussen ons. Wat is er toch met jou? Waarom blijf je toch steeds opnieuw hetzelfde doen? Halve waarheden spreken, leugens, achter mijn rug om dingen doen en ga zo maar voort, waarom? Het maakt onze relatie tot een hel. Wanneer word je eerlijk?’’

Leen heeft een dik wollen deken over zich heen getrokken en durft Kris bijna niet meer aan te kijken. Ze weet dat hij gelijk heeft maar voelt zich machteloos. Zijn verwijten zijn gekende verwijten. Haar ouders en een ongekend aantal vriendinnen, werkgevers, collega’s hebben haar hetzelfde verweten. Ze heeft er nooit iets mee gedaan. Ze is keer op keer weggelopen en heeft hen de schuld van haar gedrag gegeven. Maar ze wilt niet meer weglopen.  Elke vezel in haar lichaam zegt haar dat Kris de man van haar leven is en dat ze zielsveel van hem houdt. Deze gedachte nagelt haar in de zetel vast. Maar hoe omgaan met iets dat ze nooit als iets van haarzelf heeft willen herkennen. 

    Kris ploft naast haar in de zetel. ‘Het is grote ellende in me, ik wil dit allemaal niet en ik wil jou van alles de schuld geven maar toch voel ik dat ik er ook een aandeel in heb.’

    ‘Hoe bedoel je?’

    ‘Wel ik ben altijd gaan lopen voor mogelijke confrontaties, ik heb nooit gesproken over wat het met me deed. Ik heb steeds een beeld voorgehouden hoe ik een relatie wil hebben maar nooit durven zien hoe het in de realiteit echt is.’

    ‘Bedoel je dat je een fantasie nastreefde en zelfs dacht erin te leven?’

    ‘Ja, zoiets moet het wel zijn.’ 

    ‘En ben je nu wakker geworden uit die droom?’

    ‘Ik denk het. Het is een stormige droom geworden die me wakker schudt.’

    Leen durft niet dichterbij komen. Ze voelt zich warm worden en voelt hoe haar hart zich opent. Ze zijn al meer dan 10 jaar samen en het is alsof ze nu de man naast haar echt kan zien. De storm is gaan liggen. Leen beseft dat de waarheid van zijn woorden haar diep raken en beseft dat ook zij niet altijd eerlijk is. Ze maakt zichzelf steeds bang en schuldig waardoor ze niet spreekt. ‘Ik ben bang dat je me niet wilt als ik eerlijk ben over wat in me omgaat.’

    Kris kijkt haar aan en nog voor ze het beseft, neemt hij haar vast in een warme omhelzing. Hij fluistert in haar oor: ’Ik wil leren spreken en eerlijk worden over mezelf. Wil jij dat ook proberen?’

Haar knikken en snikken zijn het warmste antwoord dat hij in lange tijd nog van haar heeft gehoord.  

In een confrontatie die voelt als een windstorm wordt een kans geboden om zuivering te bekomen. Een storm maakt het je onmogelijk controle over je leven te behouden. Je leven komt op losse schroeven te staan. In die situatie kan je ofwel doorgaan en de brokstukken ontwijken of ze trachten opnieuw vast te zetten. Een leven in angst wordt geboren. Of je kan afstand nemen, loslaten en je overgeven aan het onverwachte en stil worden.Je overgeven aan deze turbulentie vraagt moed om gekende normen en waarden, overtuigingen, angst, schuld en oordeel, los te laten. .

Zuivering is overgave aan een stroom van onvoorwaardelijke liefde.Lieve groet, 

Myosotis M. - Lutghart Witters

Blogposts