(placeholder)

40. Familie

vrijdag 25 januari 2019

Familie is de unieke puzzel van jouw leven.

Familie, je ouders broers, zussen, tantes, nonkels, je familie in oorsprong, daar kan je boos op zijn voor wat er is gebeurd of niet is gebeurd en daarmee je het recht toe eigenen om je voor je familie af te keren. Als we het daarbij laten en alle conflicten die daaraan verbonden zijn vermijden blijf je met jezelf in een patsituatie zitten, je geraakt vast. Of je bent loyaal aan je ouders en gehoorzaam aan hun normen en waarden. Je schuift je wensen, verlangens en dromen opzij omdat het niet in hun levensplaatje past.

In beide gevallen gebruik je een verscheidenheid aan redenen om weg te vluchten, bewust en onbewust, van wie je voorbestemd bent te worden. Mogelijk zet je angst in plaats van liefde vooraan. 

Het verhaal ‘familie’ is groter dan de je biologische ouders en familie. Alle mensen die je ontmoet in je leven, die je in het nu omringen maken deel uit van je familie, je puzzel.

Een familie wordt gaandeweg doorheen je leven gecreëerd. De verzameling van mensen die je hebt ontmoet, plaatsen die je hebt bezocht, omstandigheden die je zijn overkomen geven vorm aan de puzzel van jouw leven, je familie.

Bij aanvang liggen de puzzelstukjes van je leven als losse deeltjes rond je. Je ziet ze bij aanvang zelfs niet liggen. Je werpt ze weg of bewaart ze in een doos voor later. Maar door een gebeuren, een omstandigheid klein of groot word je bewuster en verandert je kijk op jezelf en het leven.

Je merkt puzzelstukjes op die je doen nadenken over wat is en niet is en wat is geweest. Bewustwording. De stukjes puzzel bij elkaar leggen brengt je bij je zoektocht naar wie je bent en de waarom van je leven.

Je hebt een vrije wil en de vrijheid van handelen waarmee je je eigen levenspad bewandelt. Op dat pad ontmoet je mensen die je voor een korte of langere tijd nabij zijn en gedachten en dromen met je delen. Er zijn gebeurtenissen die een trauma veroorzaken en je leven en dat wat je dacht te bezitten doen vervagen of wegnemen. Dit zijn allemaal delen van je puzzel. Maar als we niet bereid zijn er aandacht aan te besteden, de waarom en hoe ervan te doorgronden zullen ze nooit in je puzzel een plek krijgen en blijf je onvolledig.

Familie zijn mensen en omstandigheden die je maken tot wie je voorbestemd bent.

Je leven leven, je puzzel maken en je tuin aanleggen is allemaal familie. Hoe het tot stand komt en hoe je ermee omgaat daarin gelijken ze sterk op elkaar. Het gaat over Familie.

Een beeldend verhaaltje.

Als ik mijn huis- tuin-keuken woorden gebruik, vergelijk ik familie en hoe vanuit dit gegeven je bestemming vinden met het aanleggen van een tuin. Elke grond heeft zijn specifieke samenstelling waardoor bepaald wordt waarvoor hij kan gebruikt worden. Maar vooraleer we aan aanplanten kunnen beginnen, of het nu over een siertuin, groetentuin of weide gaat, moeten we eerst de grond omploegen. Door het meermaals omleggen van de grond maak je hem klaar voor het inplanten van jouw keuze van plantgoed, struiken, bomen en grassen. Maar niet alles wat we planten groeit zoals we het bedacht hebben. Na het inplanten is er nog werk. Er moet gesnoeid en gemaaid worden. Onkruid is het kruid dat we niet aanplanten maar wat we wel moeten verwijderen. Als we daar geen zorg voor dragen geraakt onze tuin overwoekerd waardoor het aangeplant plantgoed stuk gaat. 

Een tuin aanleggen is een proces, sommige struiken doen het niet of te goed en dan moeten we snoeien, sommige plantjes die we zo graag willen groeien niet zoals het hoort of sterven. Je kan het opgeven of boos worden of je graaft dieper en maakt een studie van de grond en je voegt bestanddelen toe waardoor je plantje misschien in leven zal blijven. Uiteindelijk door met veel zorg, opnieuw te beginnen, nieuwe keuzes te maken, word je tuin gaandeweg de tuin die bij je past. 

Mochten planten, bomen en struiken kunnen praten, vertellen ze ons dat ze je familie zijn. In de beweging van geven en nemen behoren ze toe aan zichzelf en aan jou. Ze willen als deel van je familie groeien en bloeien voor zichzelf en voor jou. Ze zijn gelukkig en willen dat jij ook gelukkig bent. 

Elke tuinman, elke mens heeft veelvuldige mogelijkheden om zijn tuin, zijn leven tot zijn unieke tuin en leven uit te bouwen. 

 Je kan als mens of tuinman niet, niet slagen omdat de natuur en het leven volhoudt en in de veelvuldigheid van mogelijkheden een oneindig getal van kans op slagen biedt.  

Het is zoals je puzzel maken, soms duurt het even voordat je dat stukje puzzel op de juiste plaats kan leggen. Soms moeten er eerst een aantal andere stukjes gelegd worden vooraleer dat ene stukje kan gelegd worden. Familie, mensen en omstandigheden, zijn als die stukjes die op de juiste tijd aan jou verschijnen. Soms gebeurt het dat je ze niet hebt zien liggen maar weet dat je in het leven heel veel kansen krijgt. Als je dan eindelijk dat ene stukje vindt vallen nog meer stukjes van je levenspuzzel op zijn plaats. 

 Familie de unieke puzzel van je leven.


Lieve groet, 

Myosotis M. - Lutghart

Blogposts